Dračák: Nový věk


Nový věk – Hlášky č.11

Družina v Elitize zjistí, že za otravy civilistů v sídle Jednoty může vysoce postavený čaroděj z místní univerzity. Rozhodnou se, že s ním budou jednat, a navštíví ho. Čaroděj, zvaný Atrej Schwarz, je k jejich překvapení přijme a upřímně jim vyloží, že k otravě byl donucen Radou čarodějů a osobně s tím nesouhlasí. Otrava je ve skutečnosti pojistkou Univerzity - je neškodná a aktivuje se kouzlem v případě, že otrávení zaútočí na Elitizu. Atrej nabídne družince spolupráci – pokud mu pomůžou zjistit podrobnosti o tom, proč Verita začíná opět fungovat, pomůže mu to sesadit stávajícího Velmistra rady. Družina tedy pošle do Jednoty zprávu o neškodnosti otravy a vyráží ve službách Atreje pátrat po veritě.

Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.10

Do bitvy o sídlo Jednoty se jako zázrakem připojí Ornet se svou armádou a Psodi jsou poraženi. Po pár dnech strávených oslavou se ve městě začnou objevovat lidé nakažení podivnou únavou a do toho se objeví pár pokusů o otrávení studny. Družina objeví, že u studny se pohybuje skupina neviditelných postav, a sleduje je kanalizací až za město. Poté je stopují do hlubokých lesů kolem pevnosti nemrtvých přes vesničku Hobitů až do Elitizy.

Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.9

Poté, co Ornet se svou armádou zaútočí na Království Kardanu, se objeví kardanští spojenci – Psodi. Je jich celá armáda a jedou směrem na sídlo Jednoty. Družina se jako obvykle postaví na stranu bezmocných civilistů a střetne se s Psody nejprve na otevřeném prostranství, poté brání dřevěné městečko na barikádách, a nakonec bojuje na hradbách kamenné pevnosti. Jelikož Ornet je pryč, Alka je pacifistou, a místní vojenský velitel zbabělcem, musí se družina snažit ze všech sil, aby tuto bitvu Jednota vyhrála.

Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.8

Družina našla Karin - přímého svědka Janových provinění, a musí jej bezpečně dopravit do Janovy pevnosti, kde se odehrává soud proti Alkovi. Jakmile by ji Jan spatřil, ihned by věděl, co se proti němu chystá, takže se družina rozhodla schovat Karin v okolí pevnosti a dovést k ní Paladina, který si s ní promluví a poté vše řekne ostatním patriarchům. Plán vyjde, Jan z Irni je okamžitě zbaven všech funkcí a za několik dní veřejně popraven. Alka si svými názory získal přízeň ostatních patriarchů a ti se jej rozhodnou jmenovat novým patriarchou. Za odměnu věnuje družince spoustu majetku.

Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.7

Evčina postava byla osvobozena a opouští družinu, takže jediný, kdo osvobozen není, je Feredor Alka. Tento zakladatel církve Jednoty Trojice byl vzat do vězení poté, co na něj byl Janem z Irni vydán zatykač kvůli výtržnostem, které jeho jménem spáchal Ornet. Rozsudek nad Alkou bude vynesen církevní radou, na které se sejde Jan z Irni s ostatními vysokými představiteli. Ornet mezitím našel místo pro své nové sídlo, lidé se k němu houfně přidávají a síla jeho armády roste nebezpečným tempem. Družina si myslí, že jediný, kdo dokáže Orneta usměrnit, je Alka, a tak udělá vše pro to, aby církevní rada dopadla v jeho prospěch. Alka družině naznačí, že kdyby se jí podařilo pošpinit Janovu dobrou pověst, jeho šance na propuštění by se zvýšila...Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.6

Družina se dostane do přístavního města Malá Elitiza, aby zjistila něco o artefaktu Orbu Ohně, po kterém pátrá i hlavní nepřítel Martel. Evča se přidává s novou postavou - Skavenem, a společně s družinkou se snaží osvobodit svou bývalou postavu z lodi, kterou si i s posádkou najal Martel.Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.5

Martelovi se z chrámu podaří uprchnout a spolu s několika novými přívrženci se přesunou do malé pevnosti za městem. Družina se bojí jejich pomsty a rozhodne se proti nim zakročit.Při pokusu o přerušení jejich temného rituálu je Evča zajata. Družina se snaží udržet rytíře na místě, rytíři ale pevnost opustí a odjedou pryč. Družina zajme jednoho z nich, zjistí, kam mají namířeno, a chce je pronásledovat.Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.4

Družina utíká s karavanem několika desítek lidí před vojenskou jednotkou Martela. Po několika dnech dojde ke střetu, který družina za pomoci ozbrojené části karavanu vyhraje. Poté všichni pokračují do města Elitiza, kde chce Jednota Trojice hledat azyl.Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.3

Družina se dozví, že během minulé hry Bobeš místo spolupráce s Ornetem šel za starostou a všechno mu řekl, což vyústilo v ozbrojený střet městské gardy a Jednoty Trojice. Tato církev se nakonec rozhodne opustit město se všemi svými přívrženci včetně neozbrojených civilních obyvatel. Družina ví, že představitelé města si na pomoc proti Ornetovi pozvali externí armádu v čele s Ohnivým knězem Martelem, který je známý svou krutostí, rozhodne se celou Ornetovu výpravu doprovázet a chránit.Přečíst celé

Nový věk – Hlášky č.2

Družina při vyšetřování nehod v dolech zjistí, že celá věc má politický základ - jistý kněz Jednoty Trojice jménem Ornet chce převzít moc nad městem. Družina s ním sympatizuje a pokouší se ho usměrňovat tak, aby nevznikly další škody, ale situace se postupně vyhrotí a starosta se Orneta pokusí zatknout.Přečíst celé