Dračák: Starý věk


PJ: Adam, Pepa, Urbik

Pravidla: DrD Plus

Úvod ke hře:

Nedělní dračák je hra, kterou naše skupina hraje kontinuálně již od roku 2009. Herní svět je celou dobu víceméně stejný, ale po několika letech hraní se prostředí vyčerpá a ve hře nastane zlom, který družinu přenese na jiné místo nebo posune v čase - tím vznikne nová epocha.

Herní svět:

Po všemožných dobrodružstvích na všemožných ostrovech se družina dostane na velký kontinent se stabilní mapou. Území se rozděluje na Území Temného Pána, Magickou oblast, a zbytek je rozdělen mezi různá Lidská, Elfí a Psodí království, kteří proti Temnému Pánovi bojují. Družina zažije několik menších válek, obsazení celého města nemrtvou armádou, celokontinentální válku, spojení všech království v tažení proti Temnému Pánovi, a nakonec střet se samotným Temným Pánem.

Stále zde fungoval systém střídání PJ, ovšem ke konci již převzal celý svět do rukou Urbik.

Zajímavostí je, že postavy, které hráči přestali hrát (při výměně postavy), plynule převzali PJové a pokračovali v jejich herních životech. Jelikož byly postavy (stejně jako družina) na vysokých úrovních, mohly zasahovat do dění na kontinentu, a družina tak získávala důležité spojence i silné nepřátele. Zároveň hráči mohli potkat svoje bývalé postavy (vrcholem byly poslední kontinentální války, kde se ukázaly všechny dosud žijící staré postavy).


Příběhy o konci postav

Gren Aret

Gren se stal jedním z nejbohatších a nejvlivnějších lidí ve svém paralelním světě...

Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.123

Závěrečná hra. Temný Pán je po souboji zraněn a léčí se ve svém podzemním chrámu. Družinka chce využít jeho zranění a narychlo zorganizuje útok na celé podzemní město. Pomocí portálu se do podzemí dostane vermanská armáda, která zaměstná obranu města, takže družinka vtrhne do chrámu, načež je ihned pronásledována drakem. Následuje několik desítek kol, ve kterém družinka běží chodbami do středu chrámu a drak se je snaží zastavit. Starý věk na kontinentu se blíží ke svému konci.Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.122

Artarxerxes je epicky zničen, jeho nemrtvé armády se rozpadnou a část kontinentu je opět neobléhána. Nyní družina snadno dostane a zničí poslední amulety, čímž oslabí Temného Pána. Jenže když se všichni začnou chystat na výpravu proti drakovi, dozví se, že psodí armáda, která je delší dobu nezvěstná, opravdu zradila a napadla jedno z vermanských měst Ulm. Družinka musí zjistit, kdo je vede a proč útočí na spřízněné lidské město. Temný Pán bude muset počkat. Anebo je to celé jeho dílo a způsob, jak družinku nalákat do pasti ?Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.121

Družina zjistí, kde má drak sídlo, a jak moc je nedobytné, a rozhodne se soustředit na oslabení Temného Pána tím, že zničí zbylé magisterské amulety. Jeden má bývalá Pepova postava Arkan, který ji z časoprostorové schránky vydá družina až ve chvíli, kdy budou zničeny všechny ostatní. Druhý amulet má Gren v paralelním světě, a ten jej vydá tomu, kdo zabije Artarxerxese – mocného nekromanta, jehož armády v tuto chvíli obléhají obě města Irni. Družina je tedy poslána Grenem do jednoho z veritových dolů, aby Artarxerxese našla a zničila jednou provždy.Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.120

Družina stopuje draka až ke vchodu do podzemí. Drak má sice několikadenní náskok, ale je z poslední bitvy zraněn, a tak družina spěchá, aby jej mohla dorazit. Začíná výprava do podzemí, kde se k nim přidá podivný bojovník hraný Romanem.Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.119

Všichni nepřátelé císaře včetně Tychana jsou zabiti, družina se vítězoslavně vrací na kontinent. Za dobu jejich nepřítomnosti se na kontinentu udály důležité věci. Nad celým kontinentem je hustá mlha, která brání pronikání slunce na zem, armády skřetů a nemrtvých pod vedením Temného Pána a Artarxerxese obléhají všechna velká města. Družina se rozhodne zůstat v hlavním vermanském městě a bránit jej proti drakovi, skrze kterého Temný Pán promlouvá k městu a vyhrožuje zničením, pokud se lidé nevzdají.Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.118

Císařova neteř je zachráněna z ostrova, družina se vrací vzducholodí zpátky na kontinent, ale po cestě je přepadena dvěma pirátskými loďmi pod vedením Tychana.Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.117

Válka je u konce, pokus o převrat potlačen, císař opět u moci. Za své zásluhy dostane každý člen družiny jedno libovolné přání, které mu císař splní. Ještě zbývá vyřešit poslední záležitost – rok Kostero stále vězní císařovu malou neteř. Družina se vzducholodí vydává do jejich sídla na ostrovní oblast daleko od kontinentu. Rodina Kosterů ale sídlo opustí a vydá se i s císařskou neteří vzducholodí pryč, kde narazí na podivnou bouři a jsou vtaženi na ostrov. A vzducholoď družiny, která je pronásleduje, samozřejmě takyPřečíst celé

Starý věk – Hlášky č.116

Císařská rodina je hrdinně zachráněna družinou. Dokud nezíská zpátky podporu Vermanských rodů, jsou ukryti v Onderově chrámu. A toho se pokusí využít jeden z nejsilnějších rodů, rod Kostero, který má už delší dobu spadeno na majetek a moc Onderova řádu.Přečíst celé

Starý věk – Hlášky č.115

Roman přidává novou postavu, PJ zjišťuje nejnižší úroveň hráčů

PJ: Na jaké jste úrovni ? Koli ?

Koli: 14.

PJ (na Romana): Takže to bude KRÁSNÁ TŘINÁCTKA… teda, jakože – NECHTE TOHO !...

Přečíst celé