Nový věk – Hlášky č.12

Úvod do hry:

Družina několik dní obchází horu, ze které vyzařuje veritová magie. Studentka, kterou doprovází, je náhle unesena, a družina se po stopách únosců dostane tajným vchodem až do podzemí. Studentka je držena čarodějem, který se zdržoval v horních patrech se svými nohsledy. Když je tento čaroděj poražen, jeden nohsled družině oznámí, že tímto bojem upoutali pozornost Temných Elfů, kteří obývají zbytek podzemí. Poté je družina obklíčena jednotkou Telfů a krutý boj, ve kterém studentka padne, ukončí až zabití jejich velitele s hybridním Telfo-hmyzím tělem.


Bobeš: Musíme probrat zajatce a zjistit, kde vede cesta pryč z podzemí.

Evča: Vyléčím ho.

PJ: Vyléčíte ho a on se probere.

Ondera: Mám „Výslech“ na maximu, takže se toho ujmu.

PJ: Dobře, ty ho mlátíš… a… (tázavý pohled)… mlátíš… a… (tázavý pohled)… možná by ses ho měl na něco zeptat, aby to fungovalo…

Ondera: Aha, vlastně jo… (na ostatní)„No nic, první část Výslechu jsem zvládl, ne ?“

PJ (drží v ruce papíry): Adame, tobě se ozve v hlavě mistr a řekne: …do pytle, blbé poznámky…

Adam (slavnostně pronese k ostatním): Mistr vzkazuje: „Do pytle, blbé poznámky !“

PJ (zoufale listuje v papírech): Teď jsem to tu měl napsané sakra…

Adam (k ostatním): „Teď to tam měl napsané !“