Starý věk – Hlášky č.121

Úvod do hry:

Družina zjistí, kde má drak sídlo, a jak moc je nedobytné, a rozhodne se soustředit na oslabení Temného Pána tím, že zničí zbylé magisterské amulety. Jeden má bývalá Pepova postava Arkan, který ji z časoprostorové schránky vydá družina až ve chvíli, kdy budou zničeny všechny ostatní. Druhý amulet má Gren v paralelním světě, a ten jej vydá tomu, kdo zabije Artarxerxese – mocného nekromanta, jehož armády v tuto chvíli obléhají obě města Irni. Družina je tedy poslána Grenem do jednoho z veritových dolů, aby Artarxerxese našla a zničila jednou provždy.


Připojuje se Adam, který minulou hru nehrál

Bobeš: Adame, jakou barvu má podle tebe verita ?

Adam: Fialovou.

PJ: No, tak to jsi asi nejblíž no… ALE POŘÁD TO JE ŠPATNĚ !

Ondera: Projděte si své artefakty, ať víme, s čím můžeme počítat… Ať se nestane jak minule, že někdo má kouzelnou hůlku, která může všechno vyřešit, ale zapomene ji použít…(pohled na Nikiho)

Niki: Co je ?

Ondera (naštvaně): Celou dobu jsi na ni ani nešáh !

PJ: To není pravda, Niki si s ní škrábal záda…

Bobeš přivede družinu do sirotčince

PJ: Okamžitě se k vám seběhnou děti… „Vyprávějte, jak jste zabil draka ! Prý jste na něm jezdil ? Nedáte mi 100 zlatých ?“

Niki (letmo se podívá do deníku): „Nemám drobné….“

Ondera: Jasně, ještě se jich zeptej, jestli ti nerozmění desetitisícovku…

Niki je pod vlivem kouzla Ovládni nemrtvého vyslán proti vlastní družině

Niki (na Onderu): Mám v rozkazu tě nezabít… ALE NEVÍM, JAK TO UDĚLÁM !

Ondera v boji zasáhne Nikiho

Ondera: 22 životů.

Niki: Au ! Čím jsi mě to trefil ?

Ondera: Tím mečem, co jsi mi půjčil…

Kněží rozhlašují, že moc jejich Bohů zeslábla

Ondera: Odříkávám Knoxovu mantru.

PJ: Nefunguje… Nefunguje ani obvykle, ale teď nefunguje ještě o něco víc !

Tažení proti Artarxerxesovi vrcholí, Artarxerxes se svými nohsledy bojuje v podzemní místnosti tváří v tvář proti Onderovi a Adamovi, kteří jsou neustále napadáni omračujícími kouzly a svazováni pevnými řetězy

Adam: Zakouzlím na sebe „Metamorfózu.“

PJ: Artarxerxes bere do ruky magické kopí a přichází k Adamovi, který se marně snaží dostat z pout, když tu náhle se Adam promění v… co ?

Adam: V KAPRA !

…Všichni se smějí…

Evča: Tady tvůj plán končí ?

PJ: …Artarxerxes se napřáhne a… 1 kolo váhá… a pak se vzpamatuje a řekne: „Zadržte ho!“