Wushu

Úvod do hry:

Pár prvních hlášek z pravidelné hry brněnské družiny podle pravidel Wushu.


Na začátku se řeší dovednosti

Monča: Umím vařit.

Domča (přítel od Monči): Aspoň někde…

Magické zprávy

PJ: Přiběhne sluha a řekne: “Mám magicky doručenou zprávu!”

Urbik: …Ruce ještě špinavé od holubů…

PJ: Máte pocit, že nemůžete ani vstanout z postele.

Urbik: To zažívám každý den…

Domča: „Dones to do pokladnice. Tady máš klíč.“

Bobeš (nadšeně): „Od pokladnice?“

Domča: Jdu radši s tebou…

Domča: Jdu si pro pivo. Kryj mě.

Arlet (na Domču): „Vidím tě!“

Domča (na Urbika): Tys mě měl krýt!

Urbik: No kdyby na tebe zaútočila, tak ji sejmu.

Arlet (na Domču): Probodnu tě pohledem.

Urbik: Skočím do toho!

Družina zkoumá magický pohár

Domča: Co když je to magický pohár, který mění vodu ve víno? Nebo který opíjí…

Bobeš: Jo, nalije se do něj víno a potom opíjí… Výborný magický artefakt…

Magdi: Sešlu soukromý mrak prokletí.

Urbik: Jsem oblečen jako kněz.

Arlet: Jsem oblečena – ano a…

Bobeš: Já bych si zopakoval, co se stalo minule.

Urbik: Takže budeme bojovat a budeme epicky poraženi?

U hradu se objeví loď plná nepřátel, kteří se ubytují v jedné budově v přístavu. Družinka je chce zlikvidovat nočním požárem, zároveň ale potřebuje informace z míst, odkud loď připlula

Bobeš: Uneseme jednoho.

Arlet: Ostatní si všimnou, že jsme jednoho unesli.

Monča: Však ostatní budou hořet!

Urbik: „Moje víra říká, že pokud chceš někoho upálit v místnosti, měl bys jako první zapálit vchody a okna.“

Arlet: „To nezní jako víra…“

Monča: „JE TO KNĚZ A JÁ MU SLEPĚ DŮVĚŘUJI!“